Design

Design

Tematem dzisiejszych rozważań jest pojęcie nowe, które zaczyna zagnieżdżać się w naszym, polskim środowisku architektonicznym. Pomimo, iż zjawisko jest stosunkowo „młode”, z powodzeniem jego kształt i forma może konkurować z zachodnimi odpowiednikami. Czym zatem jest ten enigmatyczny obiekt i temat? "Showroom" Co to takiego? Jak rozumieć i z czym utożsamiać angielskojęzyczną nazwę? Pokrótce